Aşırı sinirlilik yaratan durumlar nelerdir?

Aralıklı patlayıcı bozukluk rahatsızlığında, kişiler şiddetli derecede öfke nöbetleri yaşar.Depresyon içindeki kişiler çoğunlukla sinirli olurlar.


Anksiyeteyete, obsesif kompulsif bozukluk gibi kaygı bozuklukları da sinirlenmeye neden olur.Titiz, takıntılı ve mükemmeliyetçi kişiler çoğunlukla sinirli bir yapıda olurlar. Bu kişiler en küçük bir hatayı bile dikkate alan, kılı kırk yaran kişilerdir. Fakat at gözlüğü takmış gibi sabit fikirli olurlar. Her şeyi eleştirir, bardağın her zaman boş tarafını görür.


Aşırı Sinirlilik


Buna rağmen dürüst, ahlaki değerleri olan, çalışkan, sorumluluk sahibi ve sizi sizden fazla düşünen bir yapıya sahiplerdir. Bu özellikleri nedeniyle özellikle çiftlerin boşanma sırasında, çevreden gül gibi eşin var neden ayrılıyorsun gibi tepkiler alınır. Fakat her şeyde kusur arayan, mükemmel olmasını isteyen bir kişiyle yaşam çok zordur. Dünyada mükemmel diye bir şey yoktur.Şüpheci olan kişiler genellikle sinirli olurlar. Bu kişiler her şeyin, he bakışın arkasında bir art niyet ararlar. Bunlara göre insan insanın kurdudur. Çevrede anneye, babaya, kardeşe bile güvenmek büyük aptallıktır. Bu kişiler eşlerine karşı aşırı kıskançlık gösterir, büyük baskı uygularlar.


Her an aldatılma korkusunu yaşarlar. Eşlerinin hayatını bezdirir, bu sayede onları kaybeder. İş yaşamında bile ayaklarının kaydırılacağını düşünür, herkesi dolandırıcı olarak görürler. Bu düşünceleri nedeniyle dostları tarafından terk edilirler, buna rağmen kendi hatalarını görmezler. Bunu dostlarını yanlış kişi olarak görerek, avunurlar. Diğer kişileri saf yerine koyarak, alay ederler. Bu şekilde güvensiz bir yaklaşım sonucunda, her türlü şeye sinirlenmeye başlarlar.


Duygular açısından aşırı derecede hızlı iniş, çıkışları olan kişiler hem dengesiz, hem de sinirli olurlar. Bir gün karşısındakini över, ertesi gün yerin dibine sokar. Görüşleri her zaman değişir, tam zıt etkiler verirler.

Antisosyal kişilik yapısı olanlarda şiddetli öfke nöbetleri yaşarlar. Küçük bir sebepten bile insanlara zarar verebilir, cinayet bile işleyebilirler. Bu tür kişiler genellikle böyle bir suçtan dolayı ceza evine girer. Mutsuz bir evlilik, stresli bir iş hayatı, madde ve alkol bağımlılığı sinirlilik miktarının artmasına sebep olur. Kişiler sinirlerine hakim olmayı isteseler de, bunu başaramazlar. Bazıları kendini haklı görür, bazıları ise pişmanlık duyar. Kendilerini haklı çıkarmak için sürekli mazeret üretirler. Başkalarını anlamak istemez, sinirlendiklerinde haklı olsalar bile, olaylara verdikleri tepki aşırı olur. Olaylara herkesten fazla tepki gösterirler. Anne ve babası sinirli olan çocukların durumu da son derece vahimdir. Bu durumlarından etkilenen çocuklarda sinirlilik hali yaşayabilirler. Aşırı sinirli olanlarda iş veriminde de düşme olur. Bu kişiler işlerinde doğru adımlar atamazlar.

Aşırı sinirlilik nasıl tedavi edilir?


Bununtedavisi altta yatan sebebin tespit edilmesine ve bunun giderilmesine bağlıdır. Buna neden olan kaygı bozukluğu ya da depresyon ise tedavinin başarı oranı daha yüksek olur. Bu hastalarda sinirlilik sonradan başlar ve bazı dönemlerde artış gösterir. Sinirli olduklarını kendileri kabul eder ve insanlara yaptıklarından dolayı pişmanlık duyarlar. Kullanılan bazı ilaçlarla bu sinirlilik halleri kontrol altına alınır. Aşırı sinirlilik hali kişilik özelliklerine bağlıysa, bunu tedavi etmek daha zor olacaktır. Bu kişiler sinirli olduklarını kabul etmez ya da her zaman sinirli olduklarını söylerler. Kendi sinirlilik halini kabul etmiş olsalar da, çevresindekilerin bunu hak ettiğini düşünürler. Sinirlenmekte haklı bile olsalar, yaptıklarının aşırı olduğunu fark edemezler.


What are the most irritable situations?


In the case of intermittent explosive disorder, people experience severe anger outbreaks. People in depression often become nervous.


Anxiety disorders such as anxiety and obsessive-compulsive disorder also cause irritation. People with disabilities, obsessive and perfectionism are often nervous. These people are forty-one people who take into consideration even the smallest mistake. But they are fixed-minded as if they were wearing eyeglasses. He criticizes everything, the cup always sees the blank side.


Aşırı Sinirlilik


Despite this, they are honest, moral values, hardworking, responsible and have a structure that thinks more than you. Due to these features, especially when couples divorce, they are reacted as if they are leaving the reason for having a rose-like rose. But life is very difficult with someone who wants to be perfect, looking for a fault in everything. There is no such thing as perfect in the world. People who are skeptical are usually nervous. These people are looking for anything after everything they see. According to them, human beings are the people. It is great foolishness to trust even the mother, father, sister in the neighborhood. These people show extreme jealousy towards their spouses, applying great pressure.


At any moment they live the fear of cheating. It harasses the lives of your spouses, it loses them on the count. Even in business life, they think that their feet will be shifted, and everybody sees them as cheaters. They are abandoned by their friends because of their thoughts, yet they do not see their mistakes. Seeing their friends as the wrong person, they are avunar. They make fun of other people by putting them in a pure place. As a result of this unsafe approach, they start to get angry at everything.

In terms of emotions, people who have high-speed descent, exits are both unbalanced and nervous. One day you praise him in the face, he puts you in the bottom of the floor the next day. Their opinions always change, they give exact opposite effects.

Persons with severe antisocial personality experiences severe anger attacks. Even a small cause can harm people, even murder. Such persons usually enter the penitentiary house for such a crime. An unhappy marriage, a stressful work life, substance and alcohol addiction cause an increase in the amount of irritability. People want to master their nerves, but they can not. Some see themselves right, others feel regret. They always make excuses to justify themselves. They do not want to know others, even if they are right when they get angry, the reaction they give to the events becomes extreme. Everyone reacts much to the events. The situation of children whose parents are nervous is also extremely grave. Children who are affected by these conditions may experience irritability. In those who are overly nervous, work efficiency also declines. These people can not take the right steps in their business.

How is excessive nervousness treated?
This procedure depends on the detection and removal of the underlying cause. If anxiety disorder or depression is caused by this, the success rate of the treatment becomes higher. In these patients, nervousness starts later and increases in some periods. They accept that they are nervous and feel sorry for what they do to people. With some drugs used, these conditions of irritability are under control. If extreme irritability depends on personality traits, it will be harder to cure. These people do not accept that they are nervous, or they always say they are nervous.Even if they accept their own nervousness, they think their people deserve it. Even if they are right to be angry, they can not realize that what they do is excessive.

Reklamlar