Hastalık hastalığı yaşayanlar hem kendileri çok yıpranır çile çekerler hem de yakınlarını çok bıktırırlar. Sürekli hastalık konularında konuşurlar, her toplulukta bu konuyu açarlar. Çok hastane ve hekim dolaşan bu kişiler hekimlerle de geçinemezler çoğunlukla. Beni anlamıyor kimse şeklinde düşünen bu kişiler bir türlü rahatlayamazlar.Hatta tedavi edilebilir bir hastalık hoşlarına gitmez.


Bu kişiler tüm dikkatini bedenine yöneltirler. Sürekli olarak bedeniyle uğraşır hale gelirler. Yoğun bir ölüm korkusu vardır.


Aslında çoğu hastalık hastası olmayan kişilerde kendi bedenini dinler ona göre sağlık tedbirleri almazlar mı? Bu illa da bir hastalık işareti mi sayılmalıdır?Çok önemli bir soru bu. Normalde sağlıklı kabul edilen herkeste olabilecek bedenin işlevleriyle ilgili duyumları bu kişiler hastalık lehine ve rahatsız edici olarak yanlış yorumlarlar.-Hekimle güven ilişkisi yaşayabilirler mi? Yani hekime inanırlar mı?Yapılan tetkiklerde hekim bir hastalık söz konusu olmadığını söylediğinde, rahatlamadıkları gibi hekimin altta yatan hastalığı anlayamadığı düşüncesiyle sık sık hekim değiştirirler. Bu hasta hekim ilişkisinde gerilime yol açabilir. O doktordan bu doktora koşturup hastalıklarına çare bulunması için uğraşırlar. Hayatı tehdit edici nitelikte ciddi bir hastalığın varlığı ve bunun bir türlü tanınıp tedavi edilmiyor olduğu düşüncesi hastalarda gerginlik yaratır.


Hekimin tanısına karşı direnme ve güvensizlik onlar için yıpratıcı olsa gerek.


Pek tabii. Sadece kendileri de değildir bu süreçte yıpranan. Hiçbir hastalıklarının olmadığı tekrar tekrar söylenir ama bu sözler etkisiz kalınca aile ve yakınlarda da bıkkınlık oluşur. Bu da sorunun artması ve sürmesinde etkili olabilir.-Herkesten daha fazla bir ilgi beklentisine girerler mi? Hastalık anlatma isteğinde bu tür bir amaç var mıdır?Bu kişiler düşündükleri hastalık nedeniyle özel bir muamele, özel bir tedavi beklentisi içinde olabilirler. Bu doğru. Devamlı olarak sevk alarak, hastanede yatış, check-up, tomografi, MR incelemeleri talep ederler. Hatta bu nedenle yurt dışındaki tip merkezlerine ya da tıp dışı bir takım kişilere para akıtabilirler.Peki bu kişiler bir evhamın peşine takılıp sürüklenen kişiler midir yoksa gerçekten hastalıkları varsa ciddiye alıp gereğini yapan kişiler midir?Maalesef tablo bu şekildedir. Bu kişilerin zihni hasta olduklarıyla bu kadar meşgul olmasına karşın, gerçek sağlık sorunlarıyla yeterince ilgilenmemeleri şaşırtıcıdır. Kalp hastalığı olduğuna inanan ancak sağlıklı olduğu söylenen bir hastaya kalp sağlığını koruması için egzersiz yapması, az yağlı beslenmesi önerildiğinde bu önerileri dikkate almaz. Yani tedavinin değil açıklamaların peşindedirler.

hypochondriacThose who have a sickness are very depressed and weary of their relatives. Those who speak in constant illness, who read every word written in this subject and keep it by cutting open this subject in every community. Most of these people who go to hospitals and doctors can not get on with doctors. These people who do not understand me can not relax at all. They do not go to a treatable illness.These people direct all attention to the body. They become constantly engaged with the body. There is an intense fear of death.– In fact, people who do not have many illnesses relate their own body and do not take health precautions accordingly? Should this disease be a sign of disease?It’s a very important question. The perceptions of the functions of the body, which may normally be considered healthy, are misinterpreted by these individuals as favorable and uncomfortable.-Do they have a trust relationship with my doctor? So do they believe in medicine?When the physicians say that they do not have an illness, the doctors often change their minds as if they do not feel comfortable, as the physician can not understand the underlying disease. This patient may cause tension in the physician’s relationship. The doctor runs to this doctor to try to cure their illness. The existence of a serious illness in a life-threatening condition, and the thought that it is somehow recognized and cured, creates tension in patients.Resistance and disbelief to the diagnosis of my doctor must be weary for them.Of course. Not only themselves are worn out in this process. It is said repeatedly that there are no illnesses, but when these words are ineffective, the family and the near-by become frustrated. This can also be effective in increasing and sustaining the problem.-Will everybody go into the anticipation of more interest? Is there such an aim in describing illness?These people may have special treatment due to the illness they are considering, a special treatment expectation. That’s right. They continuously request referrals, hospitalization, check-ups, tomography, MR examinations. For this reason, they can even flow money to foreign type centers or to a non-medical person.Are these people drifting after an evah, or are they really serious if they have a disease?Sorry, this is the table. It is surprising that these people are so busy with their minds that they are sick, but they do not care enough about real health problems. A person who believes he has heart disease but is said to be healthy, does not take this recommendation into account when exercising to protect his or her heart health and when it is advised to feed low fat. That is, they are following the explanations, not the treatment.

Reklamlar