1. Migren Ağrısı

Sadece baş ağrısı değil, bir hastalıktır.Zonklayıcı baş ağrısı; ışık, ses ve koku hassasiyeti; bulantı ve kusma olur. Orta ve ağır şiddetli ağrıları vardır. Stres, hormonal, hava ve uyku değişimleri, bazı yiyecekler atağı başlatabilir.


2. Gerilim Tipi Baş Ağrısı


Toplumun %90’ı hayatlarının bir döneminde gerilim baş ağrısı çekmiştir.Başta dolgunluk, ağırlık, sıkışma, basınç hissi. Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, boyun ense ağrısı vardır. Ağrı hafif – orta (günlük yaşamı sürdürmeyi engellemez) düzeydedir.


3. Sinüzit Baş Ağrısı

Migrenle karıştırılır. Migrenlilerin yarısı sinüzit olduğunu düşünür.Göz ve burun çevresinde ağrı, tıkalı burun olur. Ateş eşlik edebilir.


4. Küme Baş Ağrısı

Özellikle genç erkeklerde görülür. Tipik özellikleri vardır.Tek taraf göz ve şakakta çok şiddetli ağrı olur. Ani başlayıp biter. Çoğunlukla yılın 1-2 ayı, günün aynı saatlerinde tekrarlayan, 1 saat kadar süren ritmik ağrılardır. Terleme ve yerinde duramama tipiktir.


5. Çocuklarda Migren

Baş ağrısı ön planda değildir. Sadece karın ağrısı, bulantı ve kusma ataklarıyla seyredebilir.Hassas, çekingen çocuklarda ılımlı baş ağrısı, karın ağrısı, kusma atakları, araba tutması, gaz ve kolik olabilir.


6. Hormonal Migren


Adet kanaması öncesi- ortası -sonrası ataklar.Tipik migren ağrıları ve şişkinlik, sinirlilik, karın ağrısı olur.


7. Kronik Baş Ağrısı


Ayda 15 günden fazla süren baş ağrılarıdır. Tüm ya da yarım baş ağrısı, boyun-sırt ağrıları. Yorgunluk, depresyon, mutsuzluk vardır.


Headache Types

1. Migraine Pain


It is not just a headache, it is a disease. Light, sound and odor sensitivity; Nausea and vomiting occur. Heavy and severe painful. Stress, hormonal, air and sleep changes, some foods can trigger a fever.


2. Voltage Type Headache


90% of the population has suffered from tension headache in a period of their lives. Fullness, weight, tightness, pressure feeling. Attention and concentration are strong, neck neck pain. Pain is mild to moderate (does not prevent daily life).


3. Sinusitis Headache


Migraine is mixed. Half of migraineans think it is sinusitis. Pain around the eyes and nose becomes blocked nose. Fire may accompany.


4. Cluster Headache


It is especially seen in young men. Typical features. Single-sided pain in the eye and temple too severe. Sudden starts and ends. They are mostly rhythmic pain that lasts for 1-2 hours a year, repeating in the same hours of the day and lasting about 1 hour. Sweating and spotting are typical.


5. Migraine in children


The headache is not the frontal plan. Only abdominal pain can be present with attacks of nausea and vomiting. In sensitive, withdrawn children, it can be moderate headache, abdominal pain, vomiting attacks, car retention, gas and colic.


6. Hormonal Migraine


Premenstrual bleeding – middle-after attacks. Typical migraine pain and swelling, nervousness, abdominal pain.7. Chronic Headache


It is a headache for more than 15 days a month. Whole or half headache, neck-back pain. Fatigue, depression, unhappiness.

Reklamlar