Aslında bu konuda net bir yaş söylemek uygun olmayacaktır. Çocuğun yaşı ne olursa olsun kontrollü bir çevre içinde bilgisayar kullanımı teşvik edilebilir. Ancak sanıyorum ki çoğu ailenin bu konudaki kaygısı çocuğun bilgisayarı amacına yönelik olarak kullanmasından çok oyun amacı ile kullanmasına yöneliktir. Eğer dışarıda hareket ederek, gerçek kişilerle temas ederek oynana oyunların yerini pasif bir şekilde bilgisayar karşısında geçirilen saatler almaya başlıyorsa bilgisayar kullanımını katı şekilde kısıtlamakta fayda vardır. Tabii burada bazen sonuç davranışın yani diğer bir değişle saatlerini kapalı bir oda da ekran karşısında harcamanın temelinde nelerin olabileceğinden bahsetmekte fayda vardır. Bilgisayarın fişini çekmek bazen sorunu çözmek yerine daha belirgin sorunlara, aile içerisinde çatışmalara neden olabilir.Aşırı bilgisayar düşkünlüğünün en sık nedenlerinden birisi çocuğun ev içerisinde tercihlerinin sınırlı olmasıdır. Çocuk eve geldikten sonrasında zamanını geçirebilmek için az sayıda tercihe sahiptir. Anne ve baba ile temas kurabilir. Ders çalışabilir. Kardeşi varsa onunla zaman geçirebilir. Ev işlerinde anneye yardım edebilir. Veya bunların arasında en keyifli olabilecek bilgisayara yönelebilir. Bu nedenle bu tercihleri arttırmak bazen bilgisayarın fişini çekmeye gerek kalmadan çözüm sunabilir. Bu tercihler bazen etkinliklere yönlendirmekten, aile içinde oynanabilecek basit oyunlara kadar çeşitlendirilebilir.
Çoğu çocuğa bu tercihler sunulduğunda pasif bir şekilde saatlerini bir ekran karşısında harcamak tercih edilmez. Diğer yönden bazen “dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu” (DEHB), sosyal fobi gibi pek çok farklı psikiyatrik rahatsızlık bu düşkünlüğün temelini oluşturabilmektedir. Örneğin DEHB’si olan bir çocuğun yaşamındaki aldığı yenilgiler, karşılaştığı sosyal sorunların sonucunda dikkatini daha rahat sürdürebileceği renkli bilgisayar ekranına yönelmesi söz konusu olabilir. Benzer şekilde arkadaşları ve çevresi ile iletişimde sıklıkla sorun yaşayan çekingen bir çocuk sanal bir dünyada kendisine çok daha rahat yer edinebilir. Her iki durumda da bilgisayar ekranı sorunları aşmak yerine sadece anlık bir çözüm sunar ve uzun dönemde belki de ancak sosyal ortamlarda çözülebilecek sosyal sorunların çözülmesini engeller. Tabii bunun tersi bir durum da geçerli olabilir. Aşırı bilgisayar düşkünlüğü çocuğun sosyal gelişiminin önüne geçerek normal gelişim içerisinde çok hızı bir şekilde çözümlenebilecek sorunların bazen psikiyatrik rahatsızlıklar şeklinde sonuçlanmasına neden olabilir.ağıda velilerin dikkat etmesi gereken noktalar özetlenmiştir:

Taşınabilir bilgisayarlardan çok çocuğunuz için masaüstü bilgisayarları tercih edebilirsiniz. Bilgisayarların kullanım alanlarının sabit ve sizin gözetiminde olması sizden uzakta olmaması kontrolünüzü arttırabilir.


Oyun amacı ile kullanılması durumunda belirli günler ve saatler içerisinde planlanması daha uygun olacaktır. 

Okul dönemlerinde ders motivasyonunu olumsuz yönde etkilenmemesi için hafta sonuna planlanması uygun bir tercih olabilir.

Aşırı bilgisayar düşkünlüğüne ilk müdahale çocuğa farklı tercihler sunmak olmalıdır. Bilgisayarın fişini çekmenin beraberinde getirebileceği bir çok çatışmanın önüne geçilebilir.

Aşırı bilgisayar kullanımı çocuğun günlük yaşantısında belirgin bozulmalara neden oluyorsa mutlaka uzman yardımı alınız.


Child And Computer
In fact, it is not appropriate to say a clear age in this regard. Regardless of the child’s age, computer use can be encouraged in a controlled environment. However, I suspect that most parents are concerned about using this anxiety for the purpose of the game rather than using it for the purpose of the computer.If you are moving outdoors, in contact with real people, and playing games are getting passive hours in front of the computer, it is useful to strictly limit the use of the computer. Of course, sometimes it is useful to talk about what the result behavior is, that is, what is the basis of spending a closed room in front of the screen in another change time. Drawing a computer’s sticker can sometimes cause conflicts within the family, rather than solving the problem, for more obvious problems.


One of the most common reasons for excessive computer addiction is the limited choice of the child within the home. The child has a few preferences to be able to pass the time after coming home. Contact with parents can be made. The course can work. If he has a brother, he can spend time with him. She can help her mother at home. Or it may be the most enjoyable computer among them. For this reason increasing these preferences can sometimes offer a solution without having to pull the computer’s plug. These preferences can range from directing events to simple games that can be played in the family.

When most children are offered these preferences, it is not preferable to spend their hours passively against a screen. Many other psychiatric disorders such as “attention deficit hyperactivity disorder” (ADHD), social phobia may sometimes be the basis of this addiction. For example, a child with an ADHD may be faced with a colorful computer screen where he or she can be more attentive to the consequences of social problems they face. In a similar way, a shy child who has frequent problems in communicating with his friends and his surroundings may find himself more comfortable in a virtual world. In both cases, instead of overcoming problems, the computer screen offers only a momentary solution, and in the long run it can prevent solving social problems, which can only be solved in social settings. Of course, the opposite may also apply.Excessive computer malnutrition can lead to a child’s social development and problems that can be resolved quickly in normal development can sometimes result in psychiatric disorders.


What the parents should pay attention to below:

From portable computers, you can choose desktop computers for many of your children. The fact that the usage areas of computers are fixed and under your surveillance is far from you may increase your control.


If it is used with the purpose of the game, it will be more appropriate to plan within certain days and hours.
It may be a good idea to plan the course at the end of the week so that the motivation of the course is not adversely affected.
The first intervention in extreme computer addiction should be to present different preferences to the child. A lot of the chatter that the computer can bring with it can be put in front of it.
If overuse of the computer causes significant deterioration in the daily life of the child, expert assistance is absolutely necessary.

Reklamlar