1911 yılına gelindiğinde hemen hemen her ülkede kutlanmaya başlanmıştı. 1914 yılında ABD başkanı Wilson tarafından resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak duyuruldu.


1866 yılında  Amerika’nın Philedelphia eyaletinde Arina Jarvis isimli bir kızın çok sevdiği annesi öldü. Hayatta kimsesi kalmayan Jarvis, annesinin ölümüne bir türlü alışamadı ve yaşama küstü. Jarvis’in halini gören yaşlı komşusu   bir gün  Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Bu iki cümle, Jarvis’i çok etkiledi. Ölümün de doğmak, yaşamak gibi bir doğa olayı olduğunu düşündü. Ancak bu doğruyu bulmak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi. Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil de severek anmaya başladı. Acıları azaldı, içinde duru bir sevgi oluştu.


Aradan bir yıl geçti. Bu süre içinde Jarvis, hemen her gün annesinin mezarına çiçekler götürdü. Jarvis’in annesinin ölüm yıldönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına: “Geçen bir yıl içinde çektiğim acılar bana şunu öğretti ‘Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim’ dedi.


Arkadaşları Jarvis’in önerisini çok beğendiler. Birlikte hemen kentin Belediye Başkanına gittiler. Başkan onları dinledi. Öneriyi içtenlikle benimsedi. Daha sonra bu öneri gazetelere, yazarlara anlatıldı. Jarvis ve arkadaşlarının çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.


Anneler günü ilk kez 1908 yılında kutlandı, daha sonra bütün uygar ülkelerde kutlanmaya başlandı. Ülkemizde ise 1955 yılından beri mayıs ayının ikinci pazar gününde anneler günü kutlanıyor.


Türkiye, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Avustralya ve Belçika’da da aynı tarih kabul edilmesine rağmen İngiltere’de ve diğer birçok ülkede Anneler Günü ulusça belirlenen değişik tarihlerde kutlanmaktadır.


MOTHERS DAY


By 1911, it was celebrated in almost every country. It was announced in 1914 as the second anniversary Day of May with an official statement by US President Wilson.


In 1866, the daughter of a girl named Arina Jarvis in the state of Philipine in the US died. Jarvis, who has no life in his life, has never been able to get used to his mother’s death and is living on top. One day his elderly neighbor, Jarvis, said to Jarvis, “People are born, live, die, it is a law of nature.” These two sentences very much affected Jarvis. Death also thought that it was a nature event to be born and to live. However, finding this truth did not reduce Jarvis’s love for his mother. From now on the coldness of the word of death went away, instead of the warmth of the mother’s love. Jarvis began loving his mother no longer with tears. The sorrows have diminished, there has been a clear love within.


It’s been a year since. In the meantime, Jarvis took flowers to his mother’s grave almost every day. On the anniversary of Jarvis’s mother’s death, all his friends came home. On that day, Jarvis said to his friends: “The grievances I had in the past year taught me” There is no love in the world to fill the place of the mother’s love, let’s take a day of the year to mothers and fill the day with memories of our mothers.


Their friends liked Jarvis’s proposal very much. Together they immediately go to the mayor of the city. The President listened to them. The suggestion sincerely adopted. Then the newspapers this proposal was presented to the authors. The work of Jarvis and his colleagues gave results in a short time. The United States Congress has decided to celebrate the second Sunday of May as the Day of the Anniversary.


The Anneler was first celebrated in 1908, then celebrated in all civilized countries. In our country, since 1955, on the second Sunday of May, Mother’s Day is celebrated.


Although the same date is accepted in Turkey, Denmark, Finland, Italy, Australia and Belgium, Anniversary Day in the UK and many other countries is celebrated on different nationally defined dates.

Reklamlar