8 Mart insanlık tarihi açısından hakların kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için güzel bir gün.

 

Kadınların eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği mücadelenin tarihi olan 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapmaya başlamasıyla tarihe geçti. Başlattıkları grev sırasında çıkan yangında, fabrikadan çıkamayan 129 kadın yanarak yaşamını yitirdi.

 

Kadınlara özgü bir günün var olması düşüncesi ise ilk kez, 26-27 Ağustos 1910’da Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında Clara Zetkin, 129 kadın işçinin anısına 8 Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisi kabul edildi. O günden sonra bir çok ülkede her yıl kutlanmaya başladı. ilk yıllarda belli bir tarih saptanmadığı için ilkbaharın değişik günlerinde kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı tarafından belirlenmiştir.


Dünya Emekçi Kadınlar günü açısından tarihteki bazı önemli olaylar

 

1857 New York: kadinlar 12 saatlik günlük çalışma saatine, düşük ücrete karşı yürüyüşler yaptılar. Polis tarafından dağıtıldılar.

   

  1908 New York:15.000 kadın daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir ve oy hakkı için yürüdü. Doğum izni istediler. Kullandıkları slogan “Ekmek ve Gül ” idi. (Ekmek yaşama güvencesi, karın tokluğunu, gül ise daha kaliteli yaşamı simgeliyordu)


   1909 İlk Kadın Günü 28 Şubat ta kutlandı. Avrupa’daki kadınlar da Şubat ayının son pazar gününü Kadın Günü olarak kutladı.


   1911 Kophenag kararından sonra ilk kez 19 Mart ta Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre de kutlandı. Yüz binlerce kadın ve erkek değişik aktiviteler yaptılar. Oy verme, seçme seçilme hakları yanısıra meslek edinme ve mesleki eğitim görme haklarını istediler.

     

    Bu kutlamalardan 2 hafta sonra Triangel yangınında 140 kadın öldü. Bu olay Amerika çalışma kurallarını büyük ölçüde etkileyen bir yere sahip oldu.

      

     1917 yılının 8 Martında Rus kadınlar “Ekmek ve Barış” için grev yapıp, çalışma şartları yaşam koşullarını protesto ettiler. Daha sonraki yıllarda bugünün kutlanması bütün Avrupa ülkelerine yayıldı.

       

      İkinci dünya savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Emekçi Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda artık engellenmeyecek duruma gelmiş, Amerika Birleşik Devletleri’nde bile binlerce kişinin kutlamaya başlanması ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 yılında 8 Mart’ın “Dünya Emekçi Kadınlar Günü““Dünya Kadınlar Günü” olarak değiştirerek kutlanmasını kabul etmek durumunda kaldı.


       World Women’s Day


       It is a good day to remember where March 8th was started in the acquisition of rights in terms of human history and how it is coming today.


       Hundreds of women working in the textile industry in New York City, USA, on March 8, 1857, the history of the struggle for women to have equal rights, began to strike at strikes to protest low wages, long working hours and inhumane working conditions. During the strike they launched, 129 women who could not leave the factory burned and lost their lives.

       For the first time in the thought that there is a unique day for women, Clara Zetkin was accepted as a proposal to commemorate 129 female workers on March 8th as the World Labor Day for Women at the International Socialist Women’s Conference in Copenhagen, 26-27 August 1910. It began to be celebrated every year in many countries after the day. It was celebrated on different days of spring as no specific date was found in the first years. The date was set on March 8th by the 3rd International Women’s Conference in Moscow in 1921.


       Some important events in history in terms of Working Women’s Day


       1857 New York: women march on low, daily working hours of 12 hours. They were distributed by the police.

          

         1908 New York: 15,000 women walked for shorter working hours, better income and voting rights. They wanted a birth permit. The slogan they used was “Bread and Rose”. (Safety of bread, belly tongue, rose symbolizes better quality of life)

           1909 First Women’s Day was celebrated on February 28th. Women in Europe also celebrated the last Sunday in February as Women’s Day.

             

            1911 Copenhagen was celebrated in Austria, Denmark, Germany and Switzerland for the first time since March 19th. Hundreds of thousands of men and women engaged in different activities. They demanded the right to vote, to be elected, as well as to the right to vocational training and vocational training.


             Two weeks after these celebrations, 140 women died in Triangel fire. This incident had a major impact obeaws.

             On March 8, 1917, Russian women strike for “Bread and Peace” and their working conditions protested against their living conditions. In the following years, the celebration of today spread to all European countries.

             The Labor Day for Women, forbidden to be celebrated in some countries during the Second World War, was no longer to be avoided by the end of the 1960s, and with thousands of people even celebrating in the United States, the United Nations General Assembly adopted the World Labor Day “World Women’s Day” to be celebrated.


              Reklamlar